Harita Mühendisleri İş Adamları Derneği

HARMİAD

Azerbaycan Başbakanlığı daveti üzerine Bakü’deki Panelde Sunum Yapıldı

Azerbaycan Başbakanlığı daveti üzerine Bakü’deki Panelde Sunum Yapıldı

HARMİAD Yönetim Kurulu üyelerimiz, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanlığının daveti üzerine, üst düzey bürokratlara sunum yapmak amacıyla...

Haberin Devamı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ziyareti

HARMİAD, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. HARMİAD, 4 Mayıs 2021 Salı günü Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mücahit ARSLAN'ı...

Haberin Devamı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na ziyaret

HARMİAD, 4 Mart 2021 Perşembe günü TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO)'yu ziyaret etti....

Haberin Devamı

Yurt Dışı Çalışmaları

Yurt İçi Çalışmaları

Danışmanlık-Eğitim

Öneri ve Çalışmalarımız

HABERLER

AK Parti MKYK Üyesi ve aynı zamanda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sayın Çiğdem KARAASLAN ile Harita Mühendisliği ve Kadastro Hizmetleri İhracında gelinen aşamaya ilişkin toplantı gerçekleştirildi

AK Parti MKYK Üyesi ve aynı zamanda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sayın Çiğdem KARAASLAN ile Harita Mühendisliği ve Kadastro Hizmetleri İhracında gelinen aşamaya ilişkin toplantı gerçekleştirildi

AK Parti MKYK Üyesi ve aynı zamanda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sayın Çiğdem KARAASLAN ile Harita Mühendisliği ve Kadastro Hizmetleri İhracında gelinen aşamaya ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Harita Mühendisleri İşadamları Derneği Yönetim Kurulu...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na ziyaret

HARMİAD, 4 Mart 2021 Perşembe günü TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO)'yu ziyaret etti. HARMİAD’ın çok sıcak karşılandığı görüşmeye, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sn. Ali İPEK ve Eğitim Sekreteri Sn. Eray YILDIZ; HARMİAD’dan...

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde görüşme

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde görüşme

Azerbaycan’ın Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Sn. Ceyhun Halilov ile 4 Mart 2021 Perşembe günü Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde bir toplantı gerçekleştirildi. İki dost ülke arasındaki iş birliği çalışmalarına ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Son...

Faaliyet Alanları

Kamu yararına çalışan Türk harita iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde Türk harita iş dünyasının rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır.

HARMİAD, toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin, ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur ve uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

HARMİAD, Türk Harita İş Dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Bakanlıklara, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), Hükümete, diğer Devletlere, Uluslararası Kuruluşlara ve Kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

Stratejik Hareket

Mesleğimizin ve Özel Sektörümüzün, Ülkemizin kalkınmasındaki strateji̇k önemi̇ni̇n kamu kurumlarıina, hükümetleri̇mi̇ze, si̇yasi̇leri̇mi̇ze ve halkımıza çok iyi anlatılması gerekmektedir.

Uluslararası Bağlantılar

Gelişmiş olan Özel Sektörümüzün YURT DIŞINDA iş yapabilmesinin mutlaka gerçekleştirilmesine gayret ve çaba göstermeliyiz

İş Alanları

Mesleğimize yeni iş ALANLARI gerekmektedir

Ortak Proje Yönetimi

Gelişmiş özel sektörümüzle, taşınmaz yönetiminde meslektaşlarımızın aktif olduğu kamu kurumlarımızın beraber yürütebilecekleri yurt dışı faaliyetlerini, ortak nasıl gerçekleştirebiliriz projelerine ihtiyaç vardır.

Başkanın mesajı

hasan bulut, Yönetim Kurulu Başkanı

İnsan doğarken kimsenin müdahale edemediği üç özgürlükle dünyaya gelir. Bunlardan birincisi yaşam özgürlüğü, ikincisi düşünce özgürlüğü üçüncüsü ise mülkiyet özgürlüğüdür. İşte harita kadastro sektöründe bizler bu bilinçle hareket eden ve bir yere medeniyet götüren mülkiyet öncüleriyiz.

Ülkemizde kadastro çalışmalarının bir an evvel bitirilmesi için özel sektör projeye davet edilerek özel sektör – kamu iş birliği gerçekleştirilmiş ve hâlen devam etmektedir. Buna paralel olarak özel  sektörümüz, teknolojik olarak donanım, yazılım ve deneyim olarak dünyadaki sayılı ülkeler arasına girmiş ve istihdam ettiği uzman sayıları artmıştır.

Gelişen özel sektörümüzün yurt dışına açılması ve ihtiyaç sahibi ülkelerle tecrübelerini paylaşması dünyada toplumsal barışın sağlanması için son derece büyük bir önem arz etmektedir.

Bağlantılar