Genel Koordinatör
HARMİAD

Ender SAĞBAŞ
Genel Koordinatör

Genel Koordinatör; Yönetim Kuruluna ve Başkana yardımcı olarak ileriye dönük proje taslakları, dernek çalışma ortamının ve çalışanları, yeni elemanların seçimi, yönetim kurulu, genel kurul, komisyonlar arası iletişimi koordinasyonu, derneğin, hukuki, sosyal, teknik, ekonomik ve siyasi icraatlarını yapılandırılması, koordine edilmesi ve güvenliği, kalite sisteminin düzgün işlemesi için üstüne düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmesi ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tespiti, başlatılması ve uygulanması gibi görevleri bulunmaktadır. Yurt dışı ve yurt içi hedef ülkeler ile irtibatların kurulması ve kalıcı görüşmelerin sağlanabilmesi asli görevleri arasındadır.

05.01.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim tarafından Genel Koordinatörlük görevine Ender SAĞBAŞ atanmıştır. Ender SAĞBAŞ aynı zamanda derneğimiz üyesi SAĞBAŞ Mühendislik.Ltd.Şti.’nin de genel müdürü olarak hizmet vermektedir.