İş Birliği Alanları
HARMİAD

HARMİAD

İş Birliği Alanları

 • Jeodezik Nokta Ağı Kurulumu ve Geliştirmesi
 • Modern 3 Boyutlu Harita Üretimi
 • Fotogrametri ve Ortofoto Üretimi
 • Yeni Kadastro Yapımı ve Kadastro Güncellenmesi
 • Kentsel Arsa Geliştirme ve İmar Planları
 • Endüstriyel Alanların Etkileşimli Haritaları
 • Tarımsal ve Orman Alanları Yönetimi Bilgi Sistemi
 • Maden Sahaları Bilgi Yönetim Sistemi
 • Doğal ve Su Kaynakların Bilgi Yönetim Sistemi
 • Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Kent Yönetimi
 • Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Taşınmaz Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Konuma Dayalı Büyük Veri İşleme ve Görselleştirme
 • Kurumlar Arası Entegrasyon
 • Kurumsal Kapasite Geliştirme