TKGM Kamu – Özel Sektör 2 .Ar-Ge Toplantısı Alanya

27.02.2020 tarihinde TKGM Kamu – Özel sektör 2 .AR-GE Alanya toplantısında alınan kararların uygulanması konusunda, Ön toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı TKGM Genel Müd. Yrd. Sinan Fidan başkanlığında Kadastro Daire Başkanı ve Şube Müd. katılımı ile gerçekleşmiştir.

Oluşacak komisyonların Kamu – Özel sektör Katılımlı olması kararlaştırılmıştır.Komisyonların görev tanımlamasında hem devam eden işler, hem de 2034 hedeflerinde Kamu – Özel sektör AR-GE çalışmaları olarak belirlenmiştir.

Benzer Başlıklar