HARMİAD’ın 2021 yılı 1. çalıştayı olan Süreç Analizi ve Yol Haritası Çalıştayı, 03-04 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi

HARMİAD üyelerinin bir araya geldiği çalıştayın ilk gününde, harita mühendisliği sektörünün Türkiye’deki durumu, meslek disiplini, karşılaşılan sorunlar ve fırsatlar üzerinde tartışıldı; ardından, HARMİAD’ın çalışmalarında gelinen nokta ve katedilen son gelişmeler aktarıldı.

İleriye dönük yol haritasının çizildiği ikinci günkü toplantıda HARMİAD’ın SWOT Analizi masaya yatırılarak, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki proje ve çalışmalarda takip edilecek stratejiler ve uygulanacak eylem planları belirlendi.

Hem harita mühendisliği mesleğinin hem de HARMİAD oluşumunun önündeki potansiyellerin detaylıca analiz edildiği çalıştay, katılan tüm üyeler için verimli bir toplantı oldu.

Benzer Başlıklar