Hasan BULUT

Harmiad Yönetim Kurulu Başkanı

İnsan doğarken kimsenin müdahale edemediği üç özgürlükle dünyaya gelir. Bunlardan birincisi yaşam özgürlüğü, ikincisi düşünce özgürlüğü üçüncüsü ise mülkiyet özgürlüğüdür. İşte harita kadastro sektöründe bizler bu bilinçle hareket eden ve bir yere medeniyet götüren mülkiyet öncüleriyiz.

Ülkemizde kadastro çalışmalarının bir an evvel bitirilmesi için özel sektör projeye davet edilerek özel sektör – kamu iş birliği gerçekleştirilmiş ve hâlen devam etmektedir. Buna paralel olarak özel  sektörümüz, teknolojik olarak donanım, yazılım ve deneyim olarak dünyadaki sayılı ülkeler arasına girmiş ve istihdam ettiği uzman sayıları artmıştır.

Gelişen özel sektörümüzün yurt dışına açılması ve ihtiyaç sahibi ülkelerle tecrübelerini paylaşması dünyada toplumsal barışın sağlanması için son derece büyük bir önem arz etmektedir.